Tính giá vận chuyển tại TPLogi

Chuyển phát nhanh đi quốc tếVận chuyển hàng về Việt NamVận chuyển đường biểnMua hộ hàng quốc tế

Khối lượng vật lý: 0 kg

Khối lượng thể tích: 0 kg

Khối lượng tính cước: 0 kg

Giá cước: 0

Cách tính giá cước gửi hàng đi Mỹ theo chuẩn quốc tế

Trong chuyển phát nhanh quốc tế, cân nặng được làm tròn theo mỗi 0.5kg.

Ví dụ: 10.1 kg sẽ được tính là 10.5 kg và 10.6kg sẽ được tính là 11kg.

Mỗi kiện hàng sẽ có 2 loại cân nặng: Cân nặng vật lý và cân nặng thể tích.

Cân nặng vật lý: Được cân bằng các loại cân hiện nay.

Cân nặng thể tích: Được tính bằng công thức.

(Chiều dài x chiều rộng x chiều cao)/5000

Đơn vị đo chiều dài là cm

Tùy thuộc vào loại cân nặng nào lớn hơn thì sẽ được lựa chọn làm mốc tính cước.

Ví dụ 1: Kiện hàng cân nặng 30.2kg và có kích thước: 52x100x56 cm.

Vậy cân nặng khối lượng của nó là: 52x100x56/5000 = 58.24kg

Cân năng vật lý (30.2kg) nhỏ hơn cân nặng thể tích (58.24kg) nên lấy cân nặng thể tích làm mốc tính cước.

Làm tròn theo 0.5 kg chúng ta sẽ có khối lượng tính cước là 58.5kg

Ví dụ 2: Kiện hàng cân nặng 8.6kg và có kích thước: 30x20x26 cm.

Vậy cân nặng khối lượng của nó là: 30x20x26/5000 = 3.12kg

Cân năng vật lý (8.6kg) lớn hơn cân nặng thể tích (3.12kg) nên lấy cân nặng thể tích làm mốc tính cước.

Làm tròn theo 0.5 kg chúng ta sẽ có khối lượng tính cước là 9kg